Postępy Żywienia Klinicznego Numer 1.2018 Marzec

 

Share

 

 

Szanowni Państwo!


Kolejny rok wydawniczy zaczynamy dwoma artykułami dotyczącymi zespołu krótkiego jelita, który jest sztandarowym przykładem prowadzenia przewlekłego leczenia żywieniowego. Autorzy wskazują na rolę monitorowania laboratoryjnego, a co za tym idzie metabolicznego chorych po resekcji jelita oraz na konieczność oceny czynności ich nerek. W prezentowanym numerze wracamy do dość często poruszanego problemu żywienia i oceny stanu odżywienia chorych cierpiących na chorobę nowotworową. Temat ten został przedstawiony w aspekcie osób dorosłych, jak i dzieci. Zwracam też uwagę na publikowane, ciekawe prace przedstawiane na konferencji 21.04.2018 r. pt.: „Nowe trendy żywienia w chorobach przewlekłych”. Temat jak zwykle ważny, ciekawy, przydatny w codziennej praktyce. Nasze czasopismo ma przyjemność poinformować Państwa o marcowej konferencji studenckiej na temat żywienia w chorobach autoimmunizacyjnych w odniesieniu do ich patofizjologii i evidence-based nutrition. Poruszenie tego tematu przez naszych młodszych kolegów napełniania optymizmem. Widzimy, że rośnie nowe pokolenie, które będzie kontynuować problematykę postępowania żywieniowego. Serdecznie zapraszam do lektury opublikowanego zeszytu Postępów Żywienia Klinicznego, wierząc, że zamieszczone w nim artykuły będą dla Państwa ciekawe i inspirujące.

 

Warszawa, marzec 2018
dr n. med. Małgorzata Łyszkowska
Redaktor Naczelny

 

Spis treści

Artykuły oryginalne
Original articles

Parametry wydolności nerek u chorych z zespołem krótkiego jelita żywionych pozajelitowo
Parameters of renal function in patients with short bowel syndrome receiving parenteral nutrition
Joanna Braszczyńska, Marek Kunecki

Stężenie wybranych parametrów biochemicznych w zespole krótkiego jelita
Levels of selected biochemistry parameters in patients with short bowel syndrome
Joanna Braszczyńska, Marek Kunecki

Artykuły poglądowe
Review articles


Problem niedożywienia oraz postępowanie żywieniowe w najczęstszych chorobach nowotworowych u dzieci i młodzieży.
Problem malnutrition and nutritional proceedings in the most common cancer diseases in children and adolescents
Irena Mańkiewicz-Żurawska, Grzegorz Kostelecki, Małgorzata Bołdys-Labocha, Przemysława Jarosz-Chrobot

Skuteczność ONS w interwencji żywieniowej u pacjentów w podeszłym wieku. Przegląd badań
Efficiency of the ONS in nutritional intervention among elderly patients. Review of the research
Bartosz Fabijaniak

Wytyczne
Guidelines


Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego i Metabolizmu (ESPEN): leczenie żywieniowe u chorych z chorobą nowotworową – część 5
ESPEN guidelines on nutrition in cancer patients – part 5
Jann Arends, Patrick Bachmann, Vickie Baracos, Nicole Barthelemy, Hartmut Bertz, Federico Bozzetti, Ken Fearon, Elisabeth Hütterer, Elizabeth Isenring, Stein Kaasa, Zeljko Krznaric, Barry Laird, Maria Larsson, Alessandro Laviano, Stefan Mühlebach, Maurizio Muscaritoli, Line Oldervoll, Paula Ravasco, Tora Solheim, Florian Strasser, Marian de van der Schueren, Jean-Charles Preiser

Streszczenia wystąpień uczestników biorących udział w X Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Nowe trendy żywienia w chorobach przewlekłych” Gdynia – 21 kwietnia 2018 r.

Zamówienie podręcznika: Żywienie dojelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Farmaceutyczne Standardy Sporządzania Mieszanin do Żywienia Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Zamówienie podręcznika: Żywienie pozajelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Praktyczny Przewodnik Po ONS oral nutrition support