Postępy Żywienia Klinicznego Numer 4.2017 grudzień

 

Share

 

 

Czwarty, a więc ostatni zeszyt Postępów Żywienia Klinicznego wydany w 2017 roku, dociera do Państwa z początkiem nowego 2018 roku. Przełom lat skłania do podsumowań zarówno tych z życia osobistego, jak i zawodowego. Dla wielu z Państwa miniony rok był szczęśliwy, a przynajmniej dobry. Dla innych zły. Wśród szczęśliwych, czy nieszczęśliwych wydarzeń z naszego życia przewijała się tematyka leczenia żywieniowego, dietoterapii. Tak też chcę widzieć rolę naszego czasopisma. Powinno być ono obecne w naszym życiu zawodowym zawsze, co by się nie działo i jakie by inne ważne i ciekawe aspekty medycyny nie zajmowały naszych myśli i naszego czasu. Trudno wyobrazić sobie skuteczne leczenie osoby chorej bez zwrócenia uwagi nad sposobem, jakością jej żywienia. Tak więc, niech Postępy Żywienia Klinicznego w całym 2018 roku nadal edukują, przypominają i stoją na straży prawidłowego postępowania żywieniowego, czego sobie i Państwu z całego serca życzę.

 

dr n. med. Małgorzata Łyszkowska

Redaktor Naczelny

SPIS TREŚCI

Artykuły oryginalne

Nutri One – wieloośrodkowe badanie obserwacyjne efektów stosowania dedykowanego preparatu żywieniowego Nutrison Advanced Diason Energy HP u ciężko chorych pacjentów, z niewydolnością oddechową w okresie poprawy
Nutri One – a multicentre observational trial of effects of using Nutrison Advanced Diason Energy HP in severely ill patients with respiratory failure in the improvement phase.
Wieczorek A., Gaszyński T., Jarosz K., Stawiszyński D., Wośko J., Landowska K., Świerczyński R., Kowal E., Wójtowicz R., Baum E., Borowik D., Rychlik W., Janka J., Witman A., Dymczyk A., Komendzińska D., Kwiatkowska M., Czekaj M., Kozień M., Jezierska M., Smoczyk B., Sys K., Szczyrzyca J., Milewicz T., Orczyk K., Aptacy S., Gierba K., Ziajka M., Rajda R., Ozimirski A., Pachacz W., Rakoczy E., Sadowski R., Panieński P., Wichłacz P., Karasiński M., Sułkowski W., Sakowski T., Cholewa M., Gorzawska B., Wojciechowski P.

Opieka farmaceutyczna u pacjentów żywionych pozajelitowo w warunkach domowych
Pharmaceutical Care of Patients Receiving Home Parenteral Nutrition
Dominika Stępska-Bodzoń, Adrian Bryła, Magdalena Piętka, Stanisław Kłęk

Artykuły poglądowe

Immunologiczne aspekty jadłowstrętu psychicznego
Immunological aspects of anorexia nervosa
Sylwia Małgorzata Słotwińska, Robert Słotwiński

Kwalifikacja do domowego leczenia żywieniowego chorych z rozpoznaniem choroby nowotworowej
Indications for home nutritional therapy in cancer patients
Bogna Kwella, Krystyna Urbanowicz

Suplementacja doustna – nowe możliwości
Oral nutritional supplements – new opportunities
Monika Rafałowska, Sylwia Małgorzewicz, Marcin Gruchała

Wytyczne

Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego i Metabolizmu (ESPEN): leczenie żywieniowe u chorych z chorobą nowotworową – część 4
ESPEN guidelines on nutrition in cancer patients – part 4
Jann Arends, Patrick Bachmann, Vickie Baracos, Nicole Barthelemy, Hartmut Bertz, Federico Bozzetti, Ken Fearon, Elisabeth Hütterer, Elizabeth Isenring, Stein Kaasa, Zeljko Krznaric, Barry Laird, Maria Larsson, Alessandro Laviano, Stefan Mühlebach, Maurizio Muscaritoli, Line Oldervoll, Paula Ravasco, Tora Solheim, Florian Strasser, Marian de van der Schueren, Jean-Charles Preiser

 

 

 

Zamówienie podręcznika: Żywienie dojelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Farmaceutyczne Standardy Sporządzania Mieszanin do Żywienia Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Zamówienie podręcznika: Żywienie pozajelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Praktyczny Przewodnik Po ONS oral nutrition support