Postępy Żywienia Klinicznego Numer 3.2017 wrzesień

 

Share

 

 

Przez długie lata celiakia była postrzegana jako choroba dotycząca małych dzieci, ujawniająca się po wprowadzeniu do diety nietolerowanego przez nich glutenu. Lata badań nad tą chorobą ujawniły jej autoimmunizacyjne i genetyczne podłoże i to, że może się ona ujawnić w każdym wieku człowieka, co ważne przyjmując postać skąpoobjawową, nietypową.

Z tego powodu zachęcam Państwa do zapoznania się z artykułem omawiającym zalecenia postępowania z osobami chorymi na chorobę trzewną. Innym ważnym i poruszanym w obecnym numerze zagadnieniem jest nadwrażliwość na dodatki do żywności. Problem ważny i trudny diagnostyczne, choćby ze względu na mnogość stosowanych dodatków do żywności.

Znaczną część trzeciego zeszytu Postępów Żywienia Klinicznego wydanego w 2017 roku zajmują artykuły odmawiając ważną rolę farmaceutów w dobrym funkcjonowaniu opieki nad chorymi wymagającymi leczenia żywieniowego. Zgodnie z tradycją zamieszczamy kolejne wytyczne ESPEN. Tym razem dotyczą one postępowania żywieniowego w chirurgii.

Życząc Państwu ciekawej lektury jak zwykle serdecznie zapraszam do publikacji swoich prac na łamach naszego
czasopisma.

 

dr n. med. Małgorzata Łyszkowska

Redaktor Naczelny

SPIS TREŚCI:

Artykuły oryginalne / Original articles

Funkcjonowanie pracowni żywienia pozajelitowego w polskich aptekach szpitalnych
Functioning of nutritional laboratory in Polish hospital pharmacies
Anna Żuk, Włodzimierz Bialik

Czy potrzebny jest standard opieki farmaceutycznej nad pacjentem żywionym w domu?
If the standard of pharmaceutical care is needed for a home artificial nutrition patient ?
Hanna Jankowiak - Gracz, Elżbieta Balcerzak

Artykuły poglądowe / Review articles

Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego i Metabolizmu (ESPEN): Chirurgia
European Society for Clinical Nutrition and Metabolism guidelines (ESPEN): Surgery
Stanisław Kłęk

Nadwrażliwość na dodatki do żywności
Hypersensitivity to food additives
Eliza Wasilewska, Sylwia Małgorzewicz

Celiakia – najnowsze zalecenia
Celiac disease – latest recommendations
Katarzyna Gładyś, Zdzisław Kochan , Sylwia Małgorzewicz

Postrzeganie roli farmaceuty zaangażowanego w terapię żywieniową pacjenta przez pryzmat konferencji „Farmaceuta na oddziale szpitalnym”. Relacja
z konferencji.
Perception of the role of pharmacist dealing with nutritional therapy of patients through the prism of the conference “Pharmacist in a hospital department”.
Report from the conference.
Anna Żuk, Włodzimierz Bialik


Wytyczne / Guidelines

Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego i Metabolizmu (ESPEN): leczenie żywieniowe u chorych z chorobą nowotworową – część 3

ESPEN guidelines on nutrition in cancer patients – part 3
Jann Arends, Patrick Bachmann, Vickie Baracos, Nicole Barthelemy, Hartmut Bertz, Federico Bozzetti, Ken Fearon, Elisabeth Hütterer, Elizabeth Isenring, Stein Kaasa, Zeljko Krznaric, Barry Laird, Maria Larsson, Alessandro Laviano, Stefan Mühlebach, Maurizio Muscaritoli, Line Oldervoll, Paula Ravasco, Tora Solheim, Florian Strasser, Marian de van der Schueren, Jean-Charles Preiser

 

 

Zamówienie podręcznika: Żywienie dojelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Farmaceutyczne Standardy Sporządzania Mieszanin do Żywienia Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Zamówienie podręcznika: Żywienie pozajelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Praktyczny Przewodnik Po ONS oral nutrition support