Postępy Żywienia Klinicznego Numer 2.2017 czerwiec

 

Share

 

 

W obecnym zeszycie Postępów Żywienia Klinicznego, zgodnie z tradycją, zawarliśmy różnotematyczne prace. Wróciliśmy do problemu żywienia chorego z zapaleniem trzustki – tematu tak ważnego, jak i trudnego. Kontynuując tematykę diet eliminacyjnych (w poprzednich numerach czasopisma poruszaliśmy problem stosowania diety bezglutenowej) zwracam Państwa uwagę na publikację o praktycznym znaczeniu, dotyczącą diety bezlaktozowej. Kolejny, powracający i ważny temat to rozliczenia z płatnikiem, czyli Narodowym Funduszem Zdrowia w aspekcie prowadzonego leczenia żywieniowego.

 

Publikując kolejne międzynarodowe wytyczne kontynuujemy ważny temat postępowania żywieniowego z chorymi cierpiącymi na nowotwory.

 

Przed nami kolejny Zjazd Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu w Jachrance. W swoim, jak i w imieniu całej redakcji zapraszam Państwa do bezpośrednich spotkań w czasie trwania zjazdu. Myślę, że mogą one wzbogacić naszą pracę, wyjść na przeciw Państwa oczekiwaniom, jeśli chodzi o dalszy rozwój i kształt Postępów Żywienia Klinicznego.

 

Warszawa, czerwiec 2017

 

dr n. med. Małgorzata Łyszkowska

 

Redaktor Naczelny

SPIS TREŚCI:

Artykuły oryginalne / Original articles

"Zastosowanie diety bezlaktozowej u chorych poddanych leczeniu z powodu choroby nowotworowej"
"The use of lactose-free diet in patients undergoing treatment due to neoplastic disease"

"Leczenie żywieniowe w ostrym zapaleniu trzustki"
"Clinical nutrition of patients and its settlement with the payer"

 

Artykuły poglądowe / Review articles

"Żywienie kliniczne pacjentów i jego rozliczanie z płatnikiem"
"Nutritional management in acute pancreatitis"

 

Wytyczne / Guidelines

Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego i Metabolizmu (ESPEN): leczenie żywieniowe u chorych z chorobą nowotworową – część 2

ESPEN guidelines on nutrition in cancer patients – part 2

 

Dodatek / Supplement

Streszczenia wystąpień uczestników biorących udział w  w Jachrance 2-4 czerwiec 2017 r.

 

Zamówienie podręcznika: Żywienie dojelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Farmaceutyczne Standardy Sporządzania Mieszanin do Żywienia Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Zamówienie podręcznika: Żywienie pozajelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Praktyczny Przewodnik Po ONS oral nutrition support