Postępy Żywienia Klinicznego Numer 4.2016 grudzień

 

Share

 

 

Kolejny rok istnienia Postępów Żywienia Klinicznego już za nami. Jest nam niezmiernie miło, że czasopismo cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem i wciąż wzrasta liczba prac nadsyłanych do publikacji. Oczywiście nowych prac nigdy dość. To Państwa wiedza, praca, doświadczenie i chęć dzielenia się nimi z innymi gwarantują istnienie Postępów.
Najważniejszą zmianą, jaka miała miejsce w 2016 r. jest wydawanie czasopisma w wersji dwujęzycznej. Dzięki publikacji artykułów także w języku angielskim Postępy Żywienia Klinicznego stały się otwarte dla czytelników w innych krajach. Kolejnym bardzo ważnym elementem jest indeksowanie Postępów w bazach czasopism i jego systematycznie wzrastająca liczba punktów: MNiSW – 5 punktów oraz Index Copernicus Value – 64.93 punkty.
W 2017 rok wchodzimy z nowymi, czekającymi na wydanie artykułami. Jestem pewna, że ich tematyka będzie dla wielu czytelników ciekawa, inspirująca. Mam nadzieję, że dzięki nim, poprzez wzrost wiedzy na temat leczenia żywieniowego, poprawi się standard opieki nad chorymi wymagającymi tej formy leczenia.
Serdecznie dziękuję wszystkim autorom prac nadesłanym w ubiegłym roku do naszej redakcji za trud związany z tworzeniem publikacji. Podziękowania kieruję też do wszystkich współpracowników: do całej redakcji, wydawnictwa, szczególnie recenzentów za chęć pochylenia się nad pracami, ich oceną i poprawą tak, by zaistniały na łamach naszego czasopisma w najlepszej formie.
Do rąk Państwa oddajemy ostatni w 2016 roku zeszyt Postępów Żywienia Klinicznego. Mamy nadzieję, że kolejne ukażą się bogate w Państwa doświadczenie wynikające ze stosowania postępowania żywieniowego w codziennej praktyce zawodowej.

 

dr n. med. Małgorzata Łyszkowska

Redaktor Naczelny

SPIS TREŚCI:

Artykuły oryginalne / Original articles

Żywienie pozajelitowe w warunkach domowych pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworową.
Home parenteral nutrition of patients with advanced cancer.
Katarzyna Różycka, Marlena Jakubczyk, Przemysław Baranowski, Kinga Kupczyk, Małgorzata Krajnik

Nutrition Day 2015 w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Nidzicy. Stan odżywienia pacjentów w kontekście możliwej interwencji żywieniowej.
NutritionDay 2015 study at the Residential Medical Care Facility in Nidzica. Nutrition status of patients in the context of possible nutritional intervention.
Bartosz Fabijaniak


Artykuły poglądowe / Review articles

Albuminy – historia, fizjologia i rola w dzisiejszej terapii.
Albumins – history, physiology and their role in current therapy.
Karol Tejchman, Anita Suwała

Izomery trans kwasów tłuszczowych – źródła pokarmowe i działania metaboliczne.
Trans fatty acids - food sources and metabolic effects.
Dorota Szostak-Węgierek, Iwona Traczyk

Zamówienie podręcznika: Żywienie dojelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Farmaceutyczne Standardy Sporządzania Mieszanin do Żywienia Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Zamówienie podręcznika: Żywienie pozajelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Praktyczny Przewodnik Po ONS oral nutrition support