Postępy Żywienia Klinicznego Numer 2.2016 czerwiec

 

Share

 

 

Stając u progu kolejnego zjazdu Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu oddajemy do rąk Państwa drugi zeszyt Postępów Żywienia Klinicznego.

Wśród zamieszczonych prac zwraca uwagę doniesienie na temat nowego preparatu teduglutyde, który miejmy nadzieję ułatwi leczenie chorych z przewlekłą niewydolnością jelit. Do tematu tego będziemy jeszcze wracać w kolejnych numerach Postępów Żywienia Klinicznego.

Obecny zeszyt naszego czasopisma zawiera też streszczenia prac, jakie będą prezentowane na naszym zjeździe. Wysłuchanie ich podczas sesji naukowych będzie na pewno ciekawe, jak i dyskusja do wzięcia udziału w której serdecznie Państwa zapraszam.

dr n. med. Małgorzata Łyszkowska

Redaktor Naczelny

 

 

Artykuły oryginalne / Original articles

Rola selenu i cynku w żywieniu pozajelitowym
Stanisław Kłęk, Maria Ciszewska-Jędrasik, Kinga Kupczyk, Magdalena Piętka, Kinga Szczepanek

 

Kryteria leczenia teduglutydem chorych z zespołem krótkiego jelita – wytyczne panelu ekspertów Polskiej Sieci Ośrodków Leczenia Niewydolności Przewodu Pokarmowego. Część I – chorzy rokujący uwolnienie od żywienia pozajelitowego 
Marek Kunecki, Stanisław Kłęk, Jacek Sobocki, Konrad Matysiak, Katarzyna Karwowska, Krystyna Urbanowicz

Artykuły poglądowe / Review articles

Zapalenie płuc po udarze mózgu
Anna Czernuszenko

Kacheksja nowotworowa
Marta Olewińska

Niedożywienie u chorych z rakiem jelita grubego
Monika Ziętarska, Sylwia Małgorzewicz

Wpływ rodzaju opakowania na trwałość emulsji tłuszczowych i sporządzanych z ich użyciem mieszanin do żywienia pozajelitowego
Dorota Wątróbska-Świetlikowska, Ewelina Jereczek

Dodatek zjazdowy/Supplement

Streszczenia wystąpień uczestników XVIII Zjazdu i XXX Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu

 

 

 

Zamówienie podręcznika: Żywienie dojelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Farmaceutyczne Standardy Sporządzania Mieszanin do Żywienia Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Zamówienie podręcznika: Żywienie pozajelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Praktyczny Przewodnik Po ONS oral nutrition support