Postępy Żywienia Klinicznego Numer 1.2016 marzec

 

Share

 

 

Kolejny rok wydawniczy rozpoczynamy numerem Postępów Żywienia Klinicznego zawierającym streszczenia prac, jakie będą prezentowane w Gdyni na VIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej poświęconej onkologii. Pozostając w tematyce chorób nowotworowych prezentujemy też standardy postępowania żywieniowego w onkologii.

Zgodnie z zasadą zachowania różnorodności tematycznej każdego wydawanego zeszytu w obecnym znajdziecie Państwo artykuły dotyczące postępowania z chorymi niedożywionymi, jak i zmagającymi się z otyłością. Problem otyłości gości na łamach Postępów Żywienia Klinicznego już dość długo. Publikowaliśmy dane epidemiologiczne i zasady  postępowania dietetycznego, sposoby i efekty leczenia bariatrycznego. Pokazywaliśmy ten problem w odniesieniu do dzieci, jak i osób dorosłych. Tym razem prezentujemy pracę podsumowująca stosowania chitosanu w leczeniu osób otyłych. Różnorodność metod stosowanych w walce z tak często w naszych czasach występującą chorobą pokazuje z jak trudnym przeciwnikiem mamy do czynienia. Myślę, że tematyka ta jest przydatna biorąc pod uwagę, że większość z nas styka się z leczeniem chorych cierpiących na nadwagę, czy otyłość.

Zapraszam Państwa do lektury naszego czasopisma. Mam nadzieję, że obecny, jak i kolejne numery Postępów będą interesujące, przydatne w praktyce zawodowej, a może też inspirujące do przyszłych prac badawczych.

Warszawa, marzec 2016

dr n. med. Małgorzata Łyszkowska

Redaktor Naczelny

 

Artykuły oryginalne / Original articles

Zespół kacheksja/anoreksja: zastosowanie octanu megesterolu
Stanisław Kłęk

Rola glucagon-like peptide 2 w leczeniu zespołu krótkiego jelita
Stanisław Kłęk, Katarzyna Karwowska, Konrad Matysiak, Marek Kunecki, Jacek Sobocki, Krystyna Urbanowicz

Artykuły poglądowe / Review articles

Problem oceny stanu odżywienia w oddziale intensywnej terapii – wybrane metody
Katarzyna Kosałka, Ewelina Wachowska, Robert Słotwiński

Chitosan – „nowy” środek w walce z otyłością?
Paweł Jonczyk, Magdalena Potempa, Beata Kandefer, Justyna Maciejiczek, Aleksandra Potempa, Wojciech Tynior, Dariusz Kajdaniuk

Wytyczne / Guidelines

Standardy leczenia żywieniowego w onkologii – część I
Stanisław Kłęk, Michał Jankowski, Wiesław Janusz Kruszewski, Jacek Fijuth, Aleksandra Kapała, Paweł Kabata, Piotr Wysocki, Maciej Krzakowski, Piotr Rutkowski

Dodatek

Streszczenia wystąpień uczestników VIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Żywienie w onkologii” (9.04.2016 Gdynia)

 

 

Zamówienie podręcznika: Żywienie dojelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Farmaceutyczne Standardy Sporządzania Mieszanin do Żywienia Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Zamówienie podręcznika: Żywienie pozajelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Praktyczny Przewodnik Po ONS oral nutrition support