Postępy Żywienia Klinicznego Numer 3.2015 wrzesień

 

Share

 

 

Tych z Państwa, którzy zakończyli już letni wypoczynek zapraszam do lektury trzeciego zeszytu Postępów Żywienia Klinicznego. Zamieściliśmy w nim, zgodnie z planem, prace o różnorodnym charakterze. Każda z opublikowanych prac dotyczy innego problemu medycznego, ale łączy ich aspekt żywieniowy.

Temat otyłości już nie pierwszy raz gości na łamach naszego czasopisma. Tym razem dotyczy leczenia bariatrycznego nastolatków. Narastające zjawisko otyłości obserwowane na całym świecie dotyka nie tylko osób dorosłych, ale też i dzieci i to w każdym okresie ich rozwoju. Opierając się na obserwacjach leczenia operacyjnego otyłych dorosłych, wprowadzono tę metodę postępowania w wyselekcjonowanych grupach dzieci w różnych ośrodkach na świecie, w tym też i w Polsce. Jedna z prezentowanych prac poglądowych omawia ten problem. Druga praca poglądowa dotycząca greliny ściśle wiąże się z zaburzeniami stanu odżywienia. Opublikowany artykuł opisuje ten hormon, jego sposób działania, a przez to mechanizm pojawiania się otyłości, jak i niedożywienia.

Zwróćcie Państwo uwagę na pracę omawiającą celiakię, chorobę autoimmunologiczną, kojarzącą się z koniecznością stosowania diety bezglutenowej będącą podstawowym sposobem postępowania u chorych dotkniętych tą chorobą. Artykuł ten, pisany i publikowany ku przestrodze, ukazuje jak łatwo jest pominąć chorobę trzewną w diagnostyce różnicowej naszych chorych, doprowadzając do tak głębokich zaburzeń stanu odżywienia i dysfunkcji przewodu pokarmowego, które zmuszają do wdrożenia żywienia pozajelitowego.

Poza omówionymi kilkoma pracami, zapraszam serdecznie do zapoznania się ze wszystkimi opublikowanymi w tym numerze artykułami, według mnie naprawdę interesującymi.

Życząc miłej lektury, jak zwykle zapraszam Państwa do nadsyłania prac do naszego czasopisma.

 

dr n. med. Małgorzata Łyszkowska
Redaktor Naczelny

SPIS TREŚCI:

Artykuły oryginalne / Original articles

Czy zaburzenia wodno-elektrolitowe są pierwszym symptomem zaburzeń połykania i konieczności zastosowania domowego żywienia dojelitowego u pacjentów geriatrycznych?
Katarzyna Różycka, Marlena Jakubczyk, Kinga Kupczyk, Marzena Panfil, Jadwiga Główczewska, Kornelia Kędziora-Kornatowska

Konieczność zastosowania żywienia pozajelitowego u pacjentek w początkowej fazie leczenia celiakii - opis dwóch przypadków
Karolina Tkaczyk, Marlena Jakubczyk, Maciej Słupski, Jacek Szopiński, Kinga Kupczyk, Krzysztof Kusza


Artykuły poglądowe / Review articles

Zespół ponownego odżywienia w przebiegu zespołu krótkiego jelita
Joanna Braszczyńska

Grelina – hormon o charakterze „antykachektycznym”?
Paweł Jonczyk, Magdalena Potempa, Michał Janerka, Marek Kucharzewski

Chirurgiczne leczenie otyłości olbrzymiej niepełnoletnich
Paulina Obrzut, Elżbieta Walewska, Lucyna Ścisło, Stanisław Kłęk, Antoni M. Szczepanik

Wytyczne / Guidelines

Wytyczne ESPEN dotyczące żywienia dojelitowego: Niewydolność nerek u dorosłych (cześć I)
N. Canoa, E. Fiaccadorib, P. Tesinskyc, G. Toigod, W. Drumle, DGEM: M. Kuhlmann, H. Mann, W.H. Hörl

 

 

Zamówienie podręcznika: Żywienie dojelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Farmaceutyczne Standardy Sporządzania Mieszanin do Żywienia Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Zamówienie podręcznika: Żywienie pozajelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Praktyczny Przewodnik Po ONS oral nutrition support