Postępy Żywienia Klinicznego Numer 2.2015 czerwiec

 

Share

 

 

Na naszych stronach znów zagościł temat immunomodulacji w leczeniu żywieniowym. Do Państwa rąk oddajemy kolejny zeszyt Postępów Żywienia Klinicznego zawierający 3 prace o „immunonutrition”. Częste pojawianie się informacji o wpływie składników żywieniowych na układ immunologiczny i uzyskiwanie dzięki temu innych, niż dowóz energii i budulca korzyści dla organizmów ciężko chorych osób, świadczy o istotności tego tematu. Na pewno zjawisko immunomodulacji jest ważne, ma wysokie znaczenie w praktyce klinicznej, ale też jest trudne. Mnogość reakcji immunologicznych, ich wzajemna zależność czyni ten problem interesującym i nie do końca jeszcze poznanym. Jestem pewna, że „immunonutrition” jeszcze niejednokrotnie pojawi się na łamach naszego czasopisma.

Obecny numer Postępów zawiera opis chorego z powikłaniem po wyłonieniu gastrostomii. Tym artykułem chcemy rozpocząć cykl prac kazuistycznych, które będą systematycznie gościć w naszym czasopiśmie. Mamy nadzieję, że ich niepodważalna wartość dydaktyczna i praktyczna będzie dla Państwa interesująca. Chcemy, by kliniczne opisy chorych wymagających postępowania żywieniowego pojawiały się w każdym numerze Postępów Żywienia Klinicznego.

Wydanie czasopisma zbiega się z kolejnym zjazdem w Jachrance. Czekamy na publikacje Państwa prac przyjętych do wygłoszenia podczas dorocznego zjazdu. Dzięki temu na stałe zagoszczą one w literaturze medycznej.

SPIS TREŚCI:

Artykuły oryginalne

Analiza żywienia noworodków ze skrajnie małą urodzeniową masą ciała – podaż węglowodanów, aminokwasów i lipidów
Anna Aftyka, Ilona Rozalska-Walaszek, Witold Lesiuk

Stan odżywienia a powikłania pooperacyjne u pacjentów z rakiem żołądka z zastosowanym żywieniem dojelitowym immunomodulującym 
Lucyna Ścisło, Stanisław Kłęk, Elżbieta Walewska, Antoni M. Szczepanik, Antoni Czupryna, Jan Kulig 

Czy zaburzenia wodno-elektrolitowe są pierwszym symptomem zaburzeń połykania i konieczności zastosowania domowego żywienia dojelitowego u pacjentów geriatrycznych ?
Katarzyna Różycka, Marlena Jakubczyk, Kinga Kupczyk, Marzena Panfil, Jadwiga Główczewska, Kornelia Kędziora-Kornatowska 

Artykuły poglądowe

Towards a mechanistic understandin g of immunonutrition
Juan B. Ochoa Gautier 

Kacheksja – nowe możliwości leczenia
Jolanta Anna Dardzińska, Sylwia Małgorzewicz 

Wpływ emulsji tłuszczowych na układ immunologiczny.
Małgorzata Łyszkowska 

Artykuły kazuistyczne 

Skuteczne leczenie w warunkach domowych pacjenta z jatrogenną przetoką żołądkową powstałą w wyniku wymiany PEG 
Janusz Sznajder, Marta Ślefarska-Wasilewska 

Wytyczne

Wytyczne ESPEN dotyczące żywienia pozajelitowego: Kardiologia i Pulmonologia.
S.D. Ankera, A. Lavianob, G. Filippatosc, M. Johnd, A. Paccagnellae, P. Ponikowskif, A.M.W.J. Scholsg 

Dodatek zjazdowy 

Streszczenia wystąpień uczestników XVII Zjazdu i XXIX Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu

 

Zamówienie podręcznika: Żywienie dojelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Farmaceutyczne Standardy Sporządzania Mieszanin do Żywienia Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Zamówienie podręcznika: Żywienie pozajelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Praktyczny Przewodnik Po ONS oral nutrition support