Postępy Żywienia Klinicznego numer 3.2014 wrzesień

 

Share

 

Dla większości z nas zakończył się już czas urlopu, co wiąże się z powrotem do pracy i do działalności naukowej. Kontynuując cel edukacyjny i naukowy naszego czasopisma, staramy się by było ono źródłem informacji o nowoczesnym leczeniu żywieniowym. Aktualny zeszyt Postępów Żywienia Klinicznego, jak zwykle o zróżnicowanej tematyce, zawiera wytyczne postępowania żywieniowego u osób starszych. Proces starzenia się organizmu związany jest z powstaniem różnorodnych i złożonych problemów klinicznych. Dość często pojawiają się zaburzenia stanu odżywienia wymagające wdrożenia właściwego postępowania żywieniowego. Zapraszam do wnikliwej analizy artykułu o żywieniu enteralnym w geriatrii, mając nadzieję że będzie on istotną pomocą w Państwa codziennej pracy.

Jak zwykle zapraszam do nadsyłania swoich prac, które są najlepszą metodą dzielenia się swoimi doświadczeniami i wzajemnej edukacji.

prof. dr hab. n. med. Ireneusz W. Krasnodębski
Redaktor Naczelny

SPIS TREŚCI:

 

Artykuły oryginalne / Original articles

Nawyki żywieniowe oraz aktywność fizyczna pacjentek z jadłowstrętem psychicznym.
Dominika Salwach-Kuberska, Mikołaj Majkowicz, Wiesława Łysiak-Szydłowska

 

Artykuły poglądowe / Review articles

Incidence and Symptoms of Diabetes Type Two Can be Reduced by Theaflavins but Outcome Depends on Presence of Metals.
Jerzy Jankun, Ewa Skrzypczak-Jankun

Składniki diety a odporność organizmu.
Wiesława Łysiak-Szydłowska

 

Wytyczne / Guidelines

Wytyczne ESPEN dotyczące żywienia dojelitowego: Geriatria.
D. Volkert, Y.N. Berner, E. Berry, T. Cederholm, P. Coti Bertrand, A. Milne, J. Palmblad, St. Schneider, L. Sobotka, Z. Stanga DGEM:$$ R. Lenzen-Grossimlinghaus, U. Krys, M. Pirlich, B. Herbst, T. Schütz, W. Schröer, W. Weinrebe, J. Ockenga, H. Lochs

 

Zamówienie podręcznika: Żywienie dojelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Farmaceutyczne Standardy Sporządzania Mieszanin do Żywienia Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Zamówienie podręcznika: Żywienie pozajelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Praktyczny Przewodnik Po ONS oral nutrition support