Postępy Żywienia Klinicznego numer 2.2014 czerwiec

 

Share

 

Kolejny zeszyt Postępów Żywienia Klinicznego, zgodnie z naszym zwyczajem, porusza wiele różnorodnych tematów. Wszystkich, którzy na co dzień mają do czynienia z żywieniem pozajelitowym, z pewnością zainteresuje praca dotycząca stabilności i trwałości mieszanin żywieniowych, a zatem bezpieczeństwa prowadzonego leczenia. Pragnę też zwrócić uwagę na artykuł o powikłaniach, jakie może nieść za sobą stosowanie diety ketogennej. Jest on dobrym przykładem na to, jak znaczna modyfikacja diety może być z jednej strony pomocna w leczeniu chorych z lekooporną padaczką, a z drugiej zaś wymaga szczegółowego monitorowania, gdyż może wywołać niebezpieczne powikłania.

Życząc Państwu udanego, letniego wypoczynku mam nadzieję, że zamieszczone prace będą dla Państwa ciekawe i pozwolą na pogłębienie wiedzy z zakresu interesującego nas wszystkich postępowania żywieniowego.

prof. dr hab. n. med. Ireneusz W. Krasnodębski
Redaktor Naczelny

SPIS TREŚCI:

 

Artykuły oryginalne / Original articles

Lipoid pneumonia as a complication of a ketogenic diet usage in a 14-month-old boy with drug-resistant epilepsy - case study.
Marlena Jakubczyk, Aleksandra Różowicz, Kinga Kupczyk, Mariusz Mielniczuk, Artur Jaworski, Krzysztof Kusza

 

Artykuły poglądowe / Review articles

Czy parametr CAN może być wyznacznikiem trwałości mieszanin do żywienia pozajelitowego?
Dorota Wątróbska-Świetlikowska, Anna Dejk, Małgorzata Sznitowska

Translokacje bakteryjne jako konsekwencje wieloczynnikowego uszkodzenia bariery jelitowej.
Katarzyna Spychalska, Aleksandra Różowicz, Marlena Jakubczyk, Krzysztof Kusza

 

Wytyczne / Guidelines

Wytyczne dotyczące opieki okołooperacyjnej u chorych poddawanych planowym zabiegom w obrębie odbytnicy/miednicy: Wytyczne Towarzystwa ERAS®
J. Nygrena, J. Thacker, F. Carli, K.C.H. Fearon, S. Norderval, D.N. Lobo, O. Ljungqvist,M. Soop, J. Ramirez

 

Zamówienie podręcznika: Żywienie dojelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Farmaceutyczne Standardy Sporządzania Mieszanin do Żywienia Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Zamówienie podręcznika: Żywienie pozajelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Praktyczny Przewodnik Po ONS oral nutrition support