Postępy Żywienia Klinicznego numer 1.2014 marzec

 

Share

 

Przed nami kolejny zjazd Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu. Przed dorocznym naszym spotkaniem oddajemy do rąk Państwa najnowszy numer Postępów Żywienia Klinicznego. Jego lektura będzie dobrym przypomnieniem niektórych aspektów klinicznych postępowania żywieniowego. Obecny zeszyt zawiera dwa opracowania dotyczące zasad żywienia chorych z chorobami nowotworowymi. Niezwykła waga problemów związanych z niedożywieniem chorych leczonych onkologicznie jest powodem, że ten temat pojawia się cyklicznie w naszym czasopiśmie, jak też jest jednym z ważniejszych podczas zjazdów Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu. Cieszy nas, że nadsyłają Państwo prace o żywieniu chorych z jadłowstrętem psychicznym, które w tej grupie pacjentów jest często bardzo trudne do realizacji.
Pragnę pogratulować całej redakcji, wydawnictwu, a zwłaszcza wszystkim tym, których prace zostały opublikowane w naszym czasopiśmie. Dzięki Państwa artykułom Postępy nie tylko mogą być regularnie wydawane, ale też osiągają coraz wyższą punktację MNiSW.
Życzę Państwu nowych pomysłów, które zaowocują pracami i artykułami. Czeka na nie cała redakcja Postępów Żywienia Klinicznego.

prof. dr hab. n. med. Ireneusz W. Krasnodębski
Redaktor Naczelny

SPIS TREŚCI:

Artykuły oryginalne / Original articles


Długoterminowe leczenia żywieniowe: wpływ emulsji opartej na bazie oliwy z oliwek na czynność wątroby.
Stanisław Kłęk, Lucyna Walewska, Lucyna Ścisło

Interwencja żywieniowa u chorej na jadłowstręt psychiczny - opis przypadku.
mgr Natalia Mogiłko

Polskie zalecenia na temat żywienia w onkologii - część II: żywienie drogą przewodu pokarmowego (żywienie dojelitowe).
Stanisław Kłęk, Jerzy Jarosz, Aleksandra Kapała, Joanna Krawczyk, Małgorzata Misiak, Kinga Szczepanek, Maciej Krzakowski, Jacek Jassem

 

Artykuły poglądowe / Review articles

Problemy jakości życia pacjentek z jadłowstrętem psychicznym.
Dominika Salwach-Kuberska, Mikołaj Majkowicz, Wiesława Łysiak-Szydłowska

Nie za dużo i nie za wcześnie - bezpieczne włączanie żywienia pozajelitowego.
Kinga Szczepanek

 

Wytyczne / Guidelines

Wytyczne dotyczące opieki okołozabiegowej nad pacjentami poddawanymi pankreatoduodenektomii: Zalecenia Towarzystwa ERAS®.
Kristoffer Lassen, Marielle M. E. Coolsen, Karem Slim, Francesco Carli, José E. de Aguilar-Nascimento, Markus Schäffer, Rowan W. Parks, Kenneth C. H. Fearon, Dileep N. Lobo, Nicolas Demartines, Marco Braga, Olle Ljungqvist and Cornelis H. C. Dejong, on behalf of the ERAS® Society, the European Society for Clinical Nutrition and Metabolism and the International Association for Surgical Metabolism and Nutrition

Zamówienie podręcznika: Żywienie dojelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Farmaceutyczne Standardy Sporządzania Mieszanin do Żywienia Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Zamówienie podręcznika: Żywienie pozajelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Praktyczny Przewodnik Po ONS oral nutrition support