Postępy Żywienia Klinicznego Numer 3.2013 Wrzesień

Share

Szanowni Państwo!
 

Po kolejnej i jakże udanej, jubileuszowej konferencji Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu mam przyjemność zaprezentować kolejny numer naszego czasopisma. Ci z Państwa, którzy nie brali udziału w naszym spotkaniu w Jachrance mogą dowiedzieć się o najważniejszych wydarzeniach mających tam miejsce z artykułu „Z życia Towarzystwa”, jak i opisu Sesji Złotego Sponsora dotyczącego żywienia drogą przewodu pokarmowego. Na naszym zjeździe nadal ważne miejsce zajmował problem immunomodulacji, czego odzwierciedleniem jest nagroda za najlepszą pracę prof. Roberta Słotwińskiego i współautorów oraz dwie prace opublikowane w bieżącym numerze. Jedna z nich, co nas bardzo cieszy, pochodzi z Turcji. Mamy nadzieję, że w naszym czasopiśmie będą publikowane coraz częściej prace Koleżanek i Kolegów spoza Polski. Poza pracami poglądowymi i oryginalnymi pojawiają też się pierwsze opracowania dotyczące wspomnień pracy zawodowej, aspektów psychologicznych i etycznych, tak ważnych w naszym życiu zawodowym.

Ponadto jesienią bieżącego roku wiele osób będzie miało szansę pogłębić swoją wiedzę poprzez uczestniczenie w studiach podyplomowych Żywienie Kliniczne, które rozpoczynamy na Uniwersytecie Medycznym w Krakowie i Warszawie. Studia te są kolejnym dowodem, poza licznymi kursami, szkoleniami i Szkołą Żywienia Klinicznego i Metabolizmu, że jednym z priorytetowych działań naszego Towarzystwa jest edukacja.

Mam nadzieję, że prezentowane materiały będą stanowić ciekawą lekturę, która wzbogaci dotychczasową Państwa wiedzę.

 

Prof. Dr hab. N. med. Ireneusz W. Krasnodębski

 Redaktor Naczelny

SPIS TREŚCI: 

 

Artykuł oryginalny

 

Stężenie triglicerydów w osoczu noworodków z ekstremalnie małą urodzeniową masą ciała hospitalizowanych w Klinicznym Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie.  
mgr Ilona Rozalska-Walaszek, dr n. med. Witold Lesiuk, dr n. med. Anna Aftyka

 

Artykuły poglądowe

Sesja Złotego Sponsora XV Jubileuszowego Zjazdu PTŻPDiM: Rozwiązywanie problemów żywienia dojelitowego.
Stanisław Kłęk, Dorota Mańkowska-Wierzbicka, Lilia Kimber-Dziwisz, Małgorzata Misiak, Sylwia Lisieska-Żołnierczyk, Piotr Szybiński

Zasady organizacji leczenia żywieniowego. Miejsce glutaminy w leczeniu żywieniowym: spojrzenie krytyczne w świetle medycyny opartej na faktach.
Małgorzata Łyszkowska

Immunonutrition in surgery: DOUBLE-EDGED SWORD.  
Dr. Tarık Zafer Nursal

Pielęgnowanie skóry wokół PEG’a porównanie stosowanych procedur.
mgr Maria Budnik-Szymoniuk, dr n. med. Kamila Faleńczyk, dr n. o zdrowiu Agnieszka Pluta, mgr Halina Basińska - Drozd, dr n. o zdrowiu Alicja Marzec, mgr Wiesława Kujawa, mgr Anna Kaźmierczak 

 

Wytyczne

Wytyczne dotyczące opieki okołooperacyjnej u chorych operowanych planowo z powodu chorób jelita grubego: zalecenia Towarzystwa ERAS® (Enhanced Recovery After Surgery). - część 1.  
U.O. Gustafsson, M.J. Scott, W. Schwenk, N. Demartines, D. Roulin, N. Francis, C.E. McNaught, J. MacFie, A.S. Liberman, M. Soop, A. Hill, R.H. Kennedy, D.N. Lobo, K. Fearon, O. Ljungqvist

 

 

Zamówienie podręcznika: Żywienie dojelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Farmaceutyczne Standardy Sporządzania Mieszanin do Żywienia Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Zamówienie podręcznika: Żywienie pozajelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Praktyczny Przewodnik Po ONS oral nutrition support