Postępy Żywienia Klinicznego Numer 2.2013 Czerwiec

Share

Szanowni Państwo!
 
Przed nami kolejny, XV już Zjazd Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu, tradycyjnie odbywający się w Jachrance. Coroczne nasze spotkanie cieszy się niezmiennym Państwa zainteresowaniem. Chcielibyśmy, by zaowocowało ono większą liczbą prac przesłanych do redakcji Postępów Żywienia Klinicznego. Wszystkie nasze wysiłki skierowane są na zgłębianie wiedzy o postępowaniu żywieniowym i chorobach wymagających takiego leczenia. Temu celowi służy sam zjazd PTŻPDiM wraz z konferencją Sekcji Żywienia Poza- i Dojelitowego TChP, towarzyszące szkolenia LLL, Szkoła Żywienia Klinicznego i Metabolizmu, kurs żywienia dojelitowego i pozajelitowego w warunkach domowych, kurs dla Zespołów Żywieniowych oraz systematyczne wydawanie naszego czasopisma.
 
Podczas zjazdu będziemy mieli okazję wysłuchania wielu ciekawych prac. Jednak, by nie przeszły one bez echa, prosimy autorów, by doniesienia te opracowali w formie artykułów służących wszystkim nam w codziennej pracy.
 
Licząc na spotkanie z Państwem w Jachrance, życzę owocnych dyskusji i mile spędzonych chwil w czasie XV Zjazdu PTŻPDiM.

 

 

Prof. Dr hab. N. med. Ireneusz W. Krasnodębski

 Redaktor Naczelny

SPIS TREŚCI:

Streszczenia wystąpień:
 
Dietetyka w praktyce – chory z cukrzycą typu 2 i chorobą niedokrwienną serca.  

Leczenie żywieniowe oparte o EBM z perspektywy dietetyka.  

Rola greliny w regulacji metabolizmu u osób z nadwagą lub otyłością.  

Metabolic response to trauma / surgery and relation of energy expenditure to severity of trauma.  

Nowelizacja norm żywienia. Co nowego w praktyce? 

Farmakokinetyka a żywienie dojelitowe w codziennej praktyce. 

Nutrition Support of Geriatric Surgical Patients.  

Grzybica przewodu pokarmowego u chorej żywionej dojelitowo przez zgłębnik nosowo - żołądkowy – opis przypadku.  

Stan odżywienia chorych na raka jelita grubego.  

Praktyczne możliwości żywienia dożylnego w Polsce.  

Zespół Parkinsonowski jako objaw niedożywienia po wieloodcinkowej resekcji jelita cienkiego i hemikolektomii z powodu choroby nowotworowej.  

Tolerancja karmienia doustnego u noworodków z ileostomią i kolostomią końcową.  

Analiza wpływu żywienia pozajelitowego na zapotrzebowanie i zasoby witaminy B1 w ustroju człowieka.  

Ocena wykorzystania obowiązkowego kwestionariusza oceny stanu odżywienia chorych hospitalizowanych.  

Tolerancja metaboliczna dożylnych mieszanin żywieniowych wzbogacanych w glutaminę i olej rybi vs mieszanin standardowych u pacjentów poddawanych przeszczepieniu komórek krwiotwórczych.  
Joanna Krawczyk, Leszek Kraj, Tomasz Kraj, Teresa Korta

Życie po wyleczeniu nowotworu złośliwego – główne problemy żywieniowe jako konsekwencje choroby i terapii. Aleksandra Kapała

Emulsje tłuszczowe w długoterminowym żywieniu pozajelitowym. 
Stanisław Kłęk

Optymalizacja żywienia pozajelitowego. 
Stanisław Kłęk

Pharmaconutrition in the perioperative care. (Farmakożywienie w opiece okołooperacyjnej).  
Stanisław Kłęk

Wspomagana laparoskopowo przez skórna endoskopowa gastrostomia u dzieci z ciężką skoliozą i związanym z nią przemieszczeniem trzewi.  
Marta Komarowska, Adam Hermanowicz, Ewa Matuszczak, Elzbieta Jarocka-Cyrta, Jerzy Wojnar, Wojciech Dębek

Raport z oceny stanu odżywienia chorych przyjmowanych do oddziałów SP CSK im. Prof. K. Gibińskiego, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.  
Grzegorz Kostelecki, Andrzej Lekstan

Wrodzone wady metabolizmu - doświadczenia własne z pracy dietetyka w szpitalu pediatrycznym. 
Agnieszka Kowalik

Rola terapii dietetycznej w prewencji niedożywienia u osób z przewlekłą chorobą nerek w okresie leczenia zachowawczego.  
Lucyna Kozłowska

Leczenie żywieniowe w leczeniu przetok przewodu pokarmowego.  
Wiesław Janusz Kruszewski

Konieczność stosowania żywienia pozajelitowego u pacjentki z rozpoznaną celiakią i powtarzającymi się epizodami tężyczki.  
Kinga Kupczyk, Marlena Jakubczyk, Martyna Rekowska, Grażyna Mierzwa, Aleksandra Różowicz, Teresa Sojka, Krzysztof Kusza

Zakażenia u noworodków leczonych chirurgicznie.
Małgorzata Łyszkowska, Dariusz Polnik, Artur Apanasiewicz, Weronika Jaroń, Piotr Kaliciński

Ocena sposobu żywienia pacjentów w wybranych jednostkach lecznictwa zamkniętego na terenie województwa pomorskiego.  
Mariola Jańczuk, Wiesława Łysiak-Szydłowska

Rzadkie wskazania do żywienia pozajelitowego u dzieci.  
Małgorzata Łyszkowska, Artur Apanasiewicz, Anna Chyżyńska, Małgorzata Markiewicz, Piotr Kaliciński

Rola adipokin u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek. 
Sylwia Małgorzewicz

Otyłość sarkopeniczna – nowy problem, ale czy tylko w geriatrii?  
Magdalena Milewska

Tworzenie i działanie zespołów żywieniowych. Realia pracy dietetyka w szpitalu.  
Natalia Mogiłko

Nowe oblicze zaburzeń odżywiania: pregoreksja, diabulimia, ortoreksja - medialne fakty czy poważne zagrożenie? Joanna Myszkowska-Ryciak

Ocena stanu odżywienia osób starszych zakwalifikowanych do operacji z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego.
E. Ożga, D. Jagielak, S. Małgorzewicz

Długoterminowa obserwacja wyników leczenia dietetycznego otyłości. 
Lucyna Pachocka

Peroksydacja lipidów w mieszaninach AIO. 
Witold Brniak, Magdalena Piętka

Analiza parametrów czerwonokrwinkowych u pacjentów żywionych pozajelitowo i dojelitowo w pierwszych 6 miesiącach terapii. 
Katarzyna Redystowicz, Marlena Jakubczyk, Jacek Szopiński, Kinga Kupczyk, Maria Kłopocka, Aleksandra Różowicz, Krzysztof Kusza

Lipidowe zapalenie płuc jako powikłanie stosowania diety ketogennej u 14-miesięcznego chłopca z lekooporną padaczką - opis przypadku.
Aleksandra Różowicz, Marlena Jakubczyk, Kinga Kupczyk, Mariusz Mielniczuk, Artur Jaworski, Marcin Karasiński, Krzysztof Kusza

Ocena stanu odżywienia u ciężko chorych z zakażeniami, leczonych w oddziale intensywnej terapii.  
Robert Słotwiński, Katarzyna Kosałka, Magdalena Milewska, Ewelina Wachowska, Teresa Korta, Grzegorz Niewiński, Mohammad Omidi, Krystyna Majewska, Marek Pertkiewicz, Andrzej Kański

Wpływ niedożywienia na stężenie białek Bax, Bcl-2 i NF-қB u chorych operowanych z powodu raka trzustki – próba modulacji żywieniem.  
Robert Słotwiński, Agnieszka Sarnecka, Katarzyna Kosałka, Ewelina Wachowska, Teresa Korta, Grzegorz Niewiński, Mohammad Omidi, Krystyna Majewska, Marek Pertkiewicz, Andrzej Kański

Wpływ stanu odżywienia i zakażeń na ekspresję genów wrodzonej odpowiedzi przeciwbakteryjnej.  
Robert Słotwiński, Agnieszka Sarnecka, Katarzyna Kosałka, Ewelina Wachowska, Teresa Korta, Grzegorz Niewiński, Mohammad Omidi, Krystyna Majewska, Marek Pertkiewicz, Andrzej Kański

Zasadność utworzenia aptecznej pracowni żywienia pozajelitowego w szpitalu pediatrycznym – oszczędności związane z przygotowywaniem przez Aptekę mieszanin żywieniowych dla pacjentów leczonych w warunkach domowych.  
Ryszard Sot

Interakcje leków z żywieniem pozajelitowym – problemy i zagrożenia. 
M. Stawny, R. Olijarczyk, A. Gostyńska, A. Górecka

Analiza wektorów impedancji u ciężko chorych z zakażeniami.  
Robert Słotwiński, Magdalena Milewska, Katarzyna Kosałka , Ewelina Wachowska, Teresa Korta, Grzegorz Niewiński, Mohammad Omidi, Krystyna Majewska, Marek Pertkiewicz, Andrzej Kański

Eikozanoidy – istotne molekuły w sygnalizacji międzykomórkowej.  
Jarosław Szefel

Nutrition of the critically ill obese patient.  
Peter Tamasi M.D.

Analiza wpływu leczenia onkologicznego na zmianę odczuwania smaku i sposobu żywienia u dzieci z chorobą nowotworową.  
Alina Teodorczyk, Magdalena Otto, Kinga Kupczyk , Halina Bednarz, Marlena Jakubczyk, Izabela Pałgan, Krzysztof Kusza

Zaburzenia odżywiania u chorych z chorobą Alzheimera – co zmieni interwencja dietetyczna?  
Dariusz Włodarek

Ocena stanu odżywienia chorych na raka głowy trzustki.  
N.Wodyńska, Z.Kamocki, A. Roszkowski, Ł Gabiec, B.Kędra

Wybrane problemy żywienia dojelitowego i pozajelitowego na podstawie analizy ankiet wypełnionych przez uczestników X Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowo-naukowej „Żywienie enteralne i parenteralne”. 
Iwona Woźniak

Pozajelitowe żywienie domowe pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego – rola farmaceuty. 
Dariusz Zieliński

 

Zamówienie podręcznika: Żywienie dojelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Farmaceutyczne Standardy Sporządzania Mieszanin do Żywienia Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Zamówienie podręcznika: Żywienie pozajelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Praktyczny Przewodnik Po ONS oral nutrition support