Postępy Żywienia Klinicznego numer 4.2012 grudzień

 

Share

Szanowni Państwo,

U progu Nowego 2013 Roku oddajemy do Państwa rąk kolejny zeszyt Postępów Żywienia Klinicznego. Jego zróżnicowana tematyka powinna zainteresować wielu czytelników wykonujących różne specjalności medyczne. 

Z zadowoleniem stwierdzamy, że do Redakcji czasopisma nadsyłana jest coraz większa liczba prac dotyczących postępowania dietetycznego w różnych sytuacjach klinicznych. Mamy nadzieję, że możliwość zapoznania się z tak rozległą tematyką będzie sprzyjać pogłębianiu wiedzy o leczeniu żywieniowym niezależnie od sposobu jego prowadzenia.

Pozwólcie Państwo, że na początku Nowego Roku przekażę Wam w swoim jak i w imieniu całej Redakcji Postępów Żywienia Klinicznego życzenia zdrowia, szczęścia, zadowolenia z pracy zawodowej oraz owocnej współpracy z naszym czasopismem.

Prof. dr hab. n. med. Ireneusz W. Krasnodębski

Redaktor Naczelny

 

 

SPIS TREŚCI:

 

Rekomendacje

Rekomendacje Interdyscyplinarnego Zespołu Ekspertów w sprawie Standardów postępowania i procedur w zakładach opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych – opieka długoterminowa, opieka paliatywna i hospicyjna oraz w domu chorego w przypadku żywienia dojelitowego i pozajelitowego w warunkach domowych

 

Sprawozdanie

Sprawozdanie z 1st ERAS Congress (5-7 października 2012, Cannes)
Krzysztof Figuła

Nutrition Education in Europe: A personal journey
Alastair Forbes

 

Artykuły poglądowe, streszczenia

Rozwój choroby Alzheimera – rola czynników związanych z dietą
Alzheimer’s disease development – the impending role of nutritional elements
mgr Mariusz Jaworski, mgr Marzena Trojańczyk

Ekonomia zachowania prawidłowej masy ciała
Economy of maintaining appropriate body mass
dr n. med. Jolanta Anna Dardzińska, mgr Sylwia Bogdańska, prof. dr hab. n. med. Wiesława Łysiak-Szydłowska, dr hab. n. med. Sylwia Małgorzewicz

Analiza wartości odżywczych diety płynnej, szpitalnej
Analysis of nutritional value of the hospital liquid diet
Aleksandra Kapała

 

Wytyczne

Wytyczne ESPEN dotyczące żywienia pozajelitowego: Hepatologia
ESPEN Guidelines on Parenteral Nutrition: Hepatology
N.J.M. Cano, M. Aparicio, G. Brunori, J.J. Carrero, B. Cianciaruso, E. Fiaccadori, B. Lindholm, V. Teplan, D. Fouque, G. Guarnieri

Zamówienie podręcznika: Żywienie dojelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Farmaceutyczne Standardy Sporządzania Mieszanin do Żywienia Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Zamówienie podręcznika: Żywienie pozajelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Praktyczny Przewodnik Po ONS oral nutrition support