Z życia Towarzystwa

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

Niestety, rok 2020 rozpoczął się bardzo smutno. W styczniu tego roku zmarł Stanley J. Dudrick, wybitny, amerykański lekarz-chirurg polskiego pochodzenia, nazywany „Ojcem żywienia pozajelitowego”. On to bowiem, już w latach 60-tych, najpierw poprzez badania na psach, a następnie na ludziach, udowodnił, że żywy organizm dzięki żywieniu dożylnemu może nie tylko przeżyć bez odżywiania drogą naturalną, ale także może prawidłowo się rozwijać.
Stanley Dudrick był naszym wielkim Przyjacielem, Honorowym Członkiem Naszego Towarzystwa, odwiedzał nas wielokrotnie. Zawsze będziemy pamiętać Jego wykłady, spotkania, niekończące się rozmowy. Niech odpoczywa w pokoju.
Więcej o prof. Dudricku w kolejnym numerze Postępów.
Rok 2020 będzie obfitował w liczne wydarzenia dotyczące leczenia żywieniowego. Zapraszam chociażby na:
– konferencję „Terapia Żywieniowe w Onkologii” w Bydgoszczy (14 lutego);
– kurs: Podstawy Leczenia Żywieniowego (19-21 lutego, również Bydgoszcz);
– kurs Opieki Okołooperacyjnej (Skawina, 20-21 marca);
– doroczną Konferencję w Gdyni (25 kwietnia);
– XXII Zjazd Towarzystwa (28-30 maja, Jachranka).
Szczegóły w odpowiednich zakładkach (Kursy, Aktualności) na www.polspen.pl
Życzę wielu sukcesów w Nowym Roku!

Pozdrawiam serdecznie,
Stanisław Kłęk

Zamówienie podręcznika: Żywienie dojelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Farmaceutyczne Standardy Sporządzania Mieszanin do Żywienia Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Zamówienie podręcznika: Żywienie pozajelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Praktyczny Przewodnik Po ONS oral nutrition support