Z życia Towarzystwa

Drodzy Koleżanki i Koledzy,
Nowy rok zaczął się z  żywieniowym przytupem! Widzieliśmy się już Zakopiańskich Dniach Onkologicznych, na V-tym Sympozjum ‘Terapia Żywieniowa w Onkologii’ (Bydgoszcz), Konferencji ‘Co nowego w chirurgii 2019?’ oraz kursie dla Zespołów Żywieniowych (ponownie Bydgoszcz, 29 marca 2019). Gratulacje dla Organizatorów, szczególnie prof. Wojciecha Wysockiego (Zakopane), dr Marleny Jakubczyk i dr Michała Jankowskiego (oboje: Bydgoszcz).
Co ważne, tempo wydarzeń nie spada, oto nadchodzące spotkania:
- XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w Gdyni (5 kwietnia, przed Konferencją odbędzie się kurs żywienia w warunkach domowych)
- II Warszawski Dzień Dietetyki Medycznej (11 kwietnia 2019)
- Kurs dla Zespołów Żywieniowych (Kraków, 17 kwietnia 2019)
- Konferencja Medycyny Praktycznej - Chirurgii (kwiecień 2019, Kraków)
- Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej (PTChO, Warszawa, maj 2019)
- VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowej ‘New challenges old problems’, która odbędzie się w terminie 17–19 maja 2019 w Cedzynie.
Przypominam, że główne wydarzenie tego roku to oczywiście 41-szy Zjazd Europejskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego i Metabolizmu (ESPEN). Odbędzie się on w Krakowie, w dniach 31 sierpnia – 3 września 2019. Właśnie rozpoczął działalność system nadsyłania streszczeń oraz rejestracja – więcej informacji pod www.espen.org.
XXI Zjazd naszego Towarzystwa odbędzie się w dniach 13–15 czerwca 2019, w tradycyjnym miejscu, czyli Hotelu Warszawianka w Jachrance. Więcej informacji zostanie podanych w marcu tego roku. Przed Zjazdem odbędzie się kolejny moduł Szkoły oraz kursy LLL.
Planowane kursy LLL:
- Topic 12 Nutritional Support in Gastrointestinal Diseases
- Topic 17 Nutritional Support in the Perioperative Period

Zapraszam do udziału w naszych aktywnościach!
Pozdrawiam serdecznie,
Stanisław Kłęk

Zamówienie podręcznika: Żywienie dojelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Farmaceutyczne Standardy Sporządzania Mieszanin do Żywienia Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Zamówienie podręcznika: Żywienie pozajelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Praktyczny Przewodnik Po ONS oral nutrition support