WSTĘPNIAK

 

autor: dr Małgorzata Łyszkowska

Szanowni Państwo!
W przeddzień XX, jubileuszowej konferencji Polskiego Towarzystwa Żywienia Poza-, Dojelitowego i Metabolizmu oddajemy do Państwa rąk kolejny numer Postępów Żywienia Klinicznego. Zgodnie z naszymi zasadami znajdziecie w nim Państwo streszczenia prac przyjętych do wygłoszenia podczas naszego corocznego spotkania. Oprócz nich zapraszam do lektury trzech artykułów poglądowych traktujących o różnych problemach medycznych, mimo to związanych z żywieniem. Jak co roku zwracam się z prośbą do wszystkich autorów doniesień zjazdowych, aby poza prezentacją ustną swoich prac, zechcieli zachować je w trwalszej postaci przesyłając je do druku na łamach naszego czasopisma.
Wszystkim tym, którzy wezmą udział w jubileuszowej konferencji POLSPEN życzę ciekawych doznań zarówno tych naukowych, jak związanych z codzienną praktyką kliniczną oraz udanych spotkań towarzyskich.


Warszawa, czerwiec 2018
dr n. med. Małgorzata Łyszkowska
Redaktor Naczelny

 

 

Zamówienie podręcznika: Żywienie dojelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Farmaceutyczne Standardy Sporządzania Mieszanin do Żywienia Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Zamówienie podręcznika: Żywienie pozajelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Praktyczny Przewodnik Po ONS oral nutrition support