WSTĘPNIAK

 

Przez długie lata celiakia była postrzegana jako choroba dotycząca małych dzieci, ujawniająca się po wprowadzeniu do diety nietolerowanego przez nich glutenu. Lata badań nad tą chorobą ujawniły jej autoimmunizacyjne i genetyczne podłoże i to, że może się ona ujawnić w każdym wieku człowieka, co ważne przyjmując postać skąpo-objawową, nietypową. Z tego powodu zachęcam Państwa do zapoznania się z artykułem omawiającym zalecenia postępowania z osobami chorymi na chorobę trzewną. Innym ważnym i poruszanym w obecnym numerze zagadnieniem jest nadwrażliwość na dodatki do żywności. Problem ważny i trudny diagnostyczne, choćby ze względu na mnogość stosowanych dodatków do żywności.

Znaczną część trzeciego zeszytu Postępów Żywienia Klinicznego wydanego w 2017 roku zajmują artykuły odmawiając ważną rolę farmaceutów w dobrym funkcjonowaniu opieki nad chorymi wymagającymi leczenia żywieniowego.

Zgodnie z tradycją zamieszczamy kolejne wytyczne ESPEN. Tym razem dotyczą one postępowania żywieniowego w chirurgii.

Życząc Państwu ciekawej lektury jak zwykle serdecznie zapraszam do publikacji swoich prac na łamach naszego czasopisma.

Warszawa, wrzesień 2017

dr n. med. Małgorzata Łyszkowska

Redaktor Naczelny

Zamówienie podręcznika: Żywienie dojelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Farmaceutyczne Standardy Sporządzania Mieszanin do Żywienia Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Zamówienie podręcznika: Żywienie pozajelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Praktyczny Przewodnik Po ONS oral nutrition support