WSTĘPNIAK

Ostatnie, czerwcowe wybory do Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego Dojelitowego i Metabolizmu zmieniły skład zarządu i ściśle z nim związanych komisji, a to z kolei pociągnęło za sobą zmiany w redakcji Postępów Żywienia Klinicznego. Od 2015 roku mam wielką przyjemność pracować jako Redaktor Naczelny czasopisma,
z którym jestem związana od jego powstania. Do tej pory pełniłam funkcję sekretarza czasopisma prowadzonego przez prof. Marka Pertkiewicza, a następnie przez prof. Ireneusza Krasnodębskiego. Lata współpracy z gronem osób tworzących redakcję nauczyło mnie zbierania materiałów tworzących kolejne zeszyty czasopisma medycznego, sztuki recenzowania artykułów. Współpraca z PZWL, a obecnie z wydawnictwem Scientifica wprowadziła mnie
w początkowo tajemną dla mnie wiedzę umożliwiającą edycję pisma w formie estetycznej i czytelnej dla odbiorcy.

Ostatnie lata ugruntowały pozycję Postępów Żywienia Klinicznego, które ukazują się regularnie, mają coraz lepszą punktację i coraz większą liczbę prenumeratorów. Dołożę wszelkich starań, aby nadal tak było. Lecz kim jest Redaktor Naczelny jakiegokolwiek pisma? Nikim – bez współpracowników, dla których priorytetem jest upowszechnianie wiedzy poprzez słowo pisane. Jest nikim bez prac nadsyłanych do czasopisma. Dlatego dziękuję Tym, którzy do tej pory tworzyli Postępy Żywienia Klinicznego: dotychczasowej redakcji, wydawcom, reklamodawcom. Dziękuję Państwu, którzy zechcieli napisać prace i przysłać je właśnie do nas. Dziękuję też Tym, którzy te prace czytają poszerzając swoją wiedzę w zakresie żywienia klinicznego.

Po przeczytaniu tych wszystkich podziękowań proszę nie ustawać w swoich wysiłkach. Słowa te kieruję do autorów prac, które jeszcze nie powstały lub właśnie powstają, jak i do całego zespołu redakcji. Po prostu bierzmy się wszyscy do pracy, a na jej efekty nie będzie trzeba długo czekać.

 

 

Zamówienie podręcznika: Żywienie dojelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Farmaceutyczne Standardy Sporządzania Mieszanin do Żywienia Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Zamówienie podręcznika: Żywienie pozajelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Praktyczny Przewodnik Po ONS oral nutrition support